RSSАрмянские хроники (зав. блогом Kornelij)

Небольшой ответный хакинг с армянской стороны

22:20, 30 ноября 2011

В ответ на позавчерашний хак кучи армянских сайтов (реально хакнули один сервер - то есть сразу кучей)  - сегодня - вернее совсем недавно был взломан сайт азербайджанского новостного агенства

sonxeber.az - там появилась такая запись (здесь скриншот - который останется )

Xocalı faciəsinin günahkarı Heydər Əliyev və onun komandasıdır.

 

O zaman Əliyev Naxçıvanın milli məclisinin sədri idi və şəxsən Naxçıvan Muxtar Respublikasından Ağdama və Xocalıya müqavimətsizliq təbliğ edən insanlar göndərirdi. Onlar millətin beyninə yeritdilər, ki nə qədər ki Heydər Əliyev hakimiyyətdə deyil, Qarabağ problemi həll edilməz. (Yezhenedelnoye analitiçeskoe revyü, "Monitor", № 86, 19 fevral 2005)
 
Фахмин Гаджиев командующий внутренними войсками Азербайджана
 
Вина в ходжалинской трагедии лежит на Гейдаре Алиеве и его команде. Тогда Г. Алиев занимал должность председателя Милли меджлиса Нахичевана и лично посылал в Агдам и Ходжалы людей из НАР, которые пропагандировали идею несопротивления. Они внедряли в народ мысль о том, что пока Гейдар Алиев не придет к власти, карабахская проблема не будет решена. (Еженедельное аналитическое pевю "Монитоp", № 86, 19 февраля 2005)